Работни пакети

 • РП1: Повишаване на научноизследователския потенциал на ИП-БАН чрез тясно сътрудничество с водещи европейски научноизследователски центрове за обмяна на опит, знания и ноу-хау.
  В рамките на работния пакет са предвидени дългосрочни специализации и краткосрочни посещения на научния персонал на ИП-БАН в партньорските oрганизации и гостувания на утвърдени учени от партньорските организации в ИП-БАН.
 • РП2: Повишаване на качеството на човешкия потенциал
  Планирано е назначаване по проекта на шест утвърдени учени от страната и/или от чужибина с докторска или равнозначна степен и притежаващи опит в: синтез и модификация на полимерите; наноразмерни и наноструктурирани полимерни материали; хибридни материали на основата на полимери; прилагане на нови методи за охарактеризиране на полимерни материали; полимерни материали за биомедицинско приложение; полимерни материали щадящи околната среда.
  За инсталирането и работата с новозакупената апаратура са предвидени 2 позиции за опитни техници.
 • РП3: Разширяване и обновяване на научноизследователската инфраструктура
  В рамките на РП3 ще бъде закупено следното оборудване:

  • нова ГПХ линия, оборудавана с комплект от модерни модули;
  • комбиниран апарат за определяне на размера на частиците и ζ- потенциала;
  • мас-спектрометър – за надграждане на наличното оборудване за термичен анализ;
  • ДМ(Т)А модул – за надграждане на наличното оборудване за термомеханични изследвания.
 • РП4: Отключване на капацитета за създаване на иновации в ИП-БАН
  Дейностите по РП 4 включват: разширяване на компетенциите и обучения по интелектуална собственост и авторски права; организиране на работни срещи и дискусии за комерсиализация на научните резултати и иновациите в областта на полимерните материали; изготвянето на иновационна стратегия на ИП–БАН.
 • РП5: Дейности за разпрастранение на знанията и пропагандиране на постиженията на ИП-БАН
  РП5 съдържа дейностите по разпространение на резултатите от проекта както пред научната общност, индустриалните, правителствени и неправителствени организации, така и пред обществото като цяло. Предвижда се организиране на ежегодни постерни сесии “Младите учени в света на полимерите”, на международна конференция “Предизвикателства на авангардните полимерни материали”, на Дни на отворените врати за представители на промишлеността и широката общественост, на мероприятия за целенасочено представяне на експертизата и постиженията на ИП-БАН пред избрани фирми и др.; разпространение на научните резлутати на ИП-БАН чрез участие в научни форуми и международни изложения.
 • РП6. Оценка на изследователския потенциал и капацитета за иновации на ИП-БАН след приключването на проект POLINNOVA
  Целта на тази РП е независими международни експерти да оценят качеството на изследванията и потенциала за иновации (включително управление и изследователска инфраструктура) като резултат от изпълнението на проект POLINNOVA.
 • РП7: Управление на проекта
  Целта на този пакет е:

  • административно и финансово управление на проекта
   • организиране на мероприятията по откриване и закриване на проекта
   • ефективно управление на човешкия потенциал и финансовите ресурси в съответствие с плана на проекта
  • координиране дейността на Консултативния съвет и осъществяване на връзка с Научния съвет на ИП-БАН

КАЛЕНДАР
май  2021
пон вто сря чет пет съб нед
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
ГАЛЕРИЯ
3 2 img_4075 SONY DSC img_0704 14 16 SONY DSC

Aвторско право © 2012. Институт по полимери - БАН. Всички права запазени.