Апаратура

DSC_0060 Съгласно задача 3.1 на проекта POLINNOVA ИП-БАН закупи и инсталира нова ГПХ линия окомплектована с рефрактометричен детектор, ултравиолетов детектор и детектор използващ разсейване на светлината за прецизно определяне на молекулно масовите характеристики на полимери и полимерни материали в разтвор.

MS
В изпълнение на задача 3.2.2. на проект POLINNOVA в ИП – БАН беше закупен и инсталиран масспекрален детектор като надстройка на съществуващ апарат за термогравиметричен анализ (TGA). Новият масспектрометър е окомплектован с газхроматографска система, даваща допълнителни възможности за разделяне и анализ на отделящите се при TGA летливи съединения. С новата апаратура могат да бъдат детектирани съединения с много ниски концентрации, а инсталираната библиотека с масспектри улеснява надеждното им идентифициране.

IMG_7139Системата BI-200SM на Brookhaven Instruments позволява извършване на изследвания чрез статично (SLS) и динамично (DLS) светлоразсейване. Чрез SLS могат да бъдат направени измервания на интензитета на разсеяната светлина при фиксирани ъгли или при различни ъгли в интервала 12 – 155 градуса с прецизност от 0.01 градуса. Резултатите от измерванията се интерпретират по методите на Зим, Бери, Дебай, Кратки и др. Параметри като средна масова молна маса (Mw), инерционен радиус (Rg) и втори вириален коефициент (A2) на хомополимери, съполимери и самоасоциирали структури в разтвор могат да бъдат извлечени от данните. Чрез DLS могат да бъдат определени размери на частици в интервал от няколко нанометра до микрометри чрез измерване на времето на релаксация. Скорости на релаксация, размери на частици, дифузионни коефициенти, разпределение по размери на полимери в разтвор, колоидни системи, самоасоциирали и съасоциирали структури допълнително могат да бъдат определени.
Системата се състои от 30 mW, 633 nm HeNe лазер, термостатирана камера снабдена с измервателна клетка, съдържаща флуид, външна система за филтруване на флуида и лавинен фотодиоден детектор, монтиран на въртящо се рамо.

dma dma1
DMA Q 800 (TA Instruments) е оборудване за определяне на вискозо-еластичните свойства на материали като функция от температурата (-150°C дo 600°C) и честотата на въздействие (0.01Hz до 200Hz). Могат да се определят модулът на съхранение и загуби, както и да се изследват процесите на встъкляване, кристалност, омрежващи ефекти, умора и други преходи в материалите.
Режими на работа и налични щипки:
1. Единична/двойна греда – за общо приложение:
- Двойна греда: за изпитване на влажни материали и процеси на вулканизация;
- Единична греда: за изпитване на термопластични твърди материали.
2. Триточково огъване – за материали със среден и висок модул на еластичност.
3. Срязване на влажни еластомери.
4. Опън на тънки филми и определяне на G*, G’, G”, G(t) на влакна с висок модул на еластичност.
ACS-3 (TA Instruments): термостатиращ модул за DMA Q 800. Въздушно охлаждане с тристепенен каскаден компресор за работа при температури до -100°C.

КАЛЕНДАР
май  2021
пон вто сря чет пет съб нед
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
ГАЛЕРИЯ
SONY DSC p_20160208_095047 22 img_3335 SONY DSC SONY DSC img_4052 img_4053

Aвторско право © 2012. Институт по полимери - БАН. Всички права запазени.